Tingimused

EsilehtTingimused

Eurolink OÜ e-poe üld- ja tellimistingimused. Privaatsuspoliitika tingimused.

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Käesolevad EUROLINK OÜ (edaspidi Müüja) e-poe üld- ja tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja), kes kasutavad www.eurolink.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi müügileping).

Tingimuste aktsepteerimisega ostja kinnitab, et ta on müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

  1. Tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik soetada neid kaupu, millel on link „Lisa Korvi “. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tarne” staatusega kaubaga, mis on laost otsa saanud; kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis on võimalik muuta kauba kogust ning valida juurde ka valitud kaubaga kokkusobivaid tooteid ning teenuseid. Kauba tellimiseks valige sobiv tarneviis. Tarneviisi informatsiooni küsitakse tellimuse vormistamise lehel. Tutvuge e-poe ostutingimustega ning nõustumisel kinnitage seda, tehes märke tingimuste ette.

Sisestage ostja andmed. Valige tarneviis ning vajutage nuppu “Edasi”. Teile ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks makseviisi valik. Valige sobiv makseviis ning kinnitage tellimus.

Müügileping loetakse sõlmituks peale tellimuse kinnitust, kui tasumisele kuuluv summa oli laekunud Eurolink OÜ arvelduskontole. Tasumata tellimust tühistatakse.

2.4 Kaupade eest tasumine

Toodete eest on võimalik tasuda: internetipanga kaudu (Swedbank, SEB, LHV, COOP, Luminor, Citadele või krediitkaardi Pankpangalinkide kaudu).

Peale makse sooritamist saadab e-pood Teile Tellimusekinnituse ning arve. Eurolinki e-poodi ja ostude sooritamist käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesideliin pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangakonto info turvalisuse. EUROLINK OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.

2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Kaupa toimetatakse ostja poolt tellimuses sisestatud tarneaadressile võI lähima SmartPosti pakiautomaati. Ostjat teavitatakse kohaletoimetamisest tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete põhjal.

Palun veenduge, et tellimuse vormistamisel sisestatud kontaktandmed oleksid õiged, et vältida viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. EUROLINK OÜ ja kullerfirma ei vastuta kohaletoimetamise viibimise ja arusaamatuste eest, kui need on põhjustatud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

Kauba vastuvõtmisel kontrollige hoolikalt üle kauba pakend ning pakendi kahjustuste korral tehke vastav märge saatelehele. Katkise pakendi korral on Teil võimalik keelduda saadetise vastuvõtmisest ja/või teavitada sellest koheselt Eurolink OÜ klienditeenindust aadressil eurolink@eurolink.ee.

2.6 Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kätte toimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ei kehti e-poes valitud lisakuludele, mis tulenevad Ostja eelistatud tarneviisist.

Müügilepingust taganemise korral peab kaup olema terve ja tagastatud täiskomplektis ja originaalpakendis (kaitsekilesid ei tohi eemaldada), koos tarvikutega.

Eritellimuse kaupu ei ole võimalik tagastada, need tooted on eraldi märgistatud kui “eritellimus”.

Kasutatud või mittekomplektse kauba tagastamise korral on müüjal õigus mitte rahuldada ostja taganemisavaldust või tasaarveldada kauba väärtuse vähenemise kulu ostjale tagastatavast ostusummast.

Juhul, kui ostja ei tagasta kaupa 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamise päevast, on müüjal õigus taganemisavaldust mitte rahuldada.

Kauba tagastamise soovist ning müügilepingust taganemisest saab teatada klienditeenindusele e-maili teel saadetud avalduse alusel aadressil eurolink@eurolink.ee.

Müügilepingust taganemisel saab kaupa tagastada Eurolink OÜ salongi aadressil Mustamäe tee 6b, Tallinn. Kauba tagastamise otsesed kulud peab katma Ostja. Kui tagastamisele kuuluva Kauba seisukord on halvenenud, vastutab Ostja väärtuse vähenemise eest.

Ostusumma tagastatakse 14 päeva jooksul pärast seda, kui tagastatav kaup on jõudnud müüjani. EUROLINK OÜ tagastab eelnimetatud summad kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse sooritamisel. Krediitkaardiga tehtud makse puhul esitatakse tehingu tühistamise avaldus kaardimakse keskusele.

  1. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, müügilepingu täitmiseks või müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

3.2 Kui ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga).

3.3 Ostjal on õigus oma andmete turunduseesmärkidel kasutamise nõusolek igal ajal tagasi võtta, saates Müüjale vastava e-kirja, või keelduda edasistest otseturunduspakkumistest, järgides oma e-mailile saadetud otseturunduspakkumiste juhiseid.

  1. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (defektse kauba ), esitada müüjale pretensioone 1(ühe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) nädala jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kaupa säilitama ja mitte kasutama.

4.2 Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda kauba parandamist, asendamist või taganeda müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav kaup.

4.3 Eurolink OÜ ei vastuta: ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel või kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

4.4 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Müüjal/klienditeenindajal on õigus ostudokumendi puudumisel probleemi lahendamata jätta.

4.5 E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada Eurolink OÜ e-poes, Mustamäe tee 6b, Tallinn, e-posti aadressile: eurolink@eurolink.ee.

4.6 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka defektne kaup. Juhul kui kaubad on vaja saata diagnostikakeskusesse või ekspertide juurde vea olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks sõlmivad Müüja ja Ostja seadme hooldus- ja remondilepingu.

4.7 Kauba puuduste lahendamisel lähtutakse Eurolink OÜ pretensioonide esitamise tingimustest, mis on müügilepingu ja käesolevate ostutingimuste lahutamatu osa ning mille Ostja on kooskõlastanud enne müügilepingu sõlmimist

4.8 Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

4.9 Tellimuste kohta saab infot küsida: E-R 10:00-16:00 telefonil +372 6997850 või e-posti aadressil: eurolink@eurolink.ee

4.10. Tarbijal on õigus pöörduda sõltumatu eksperdi poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet aadressil Endla 10A, Tallinn, 10122, e-post: info@ttja.ee. Tarbijavaidluste komisjon tegeleb tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuste lahendamiseks lisainfo http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivsed.

5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Eurolink OÜ endale õiguse l müügitehingut tühistada ja tagastada raha kliendi pangakontole 7 tööpäeva jooksul.

5.3 Eurolink OÜ e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis.

5.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega, võib Eurolink OÜ e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Eurolink OÜ e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 6997850.

  1. Tingimuste kehtivus

6.1 Käesolevad müüja e-poe tingimused kehtivad alates 11.11.2022

Ostukorv